Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt som har stor betydelse för Ekeröborna.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige samt genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Nämndernas utskott och beredningar

Nämnderna utser utskott och beredningar. Utskotten och beredningarn förbereder de ärenden som ska vidare upp i nämnderna.

Revisorer

Bolag

Bolag

Rådgivande organ

De kommunala råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. De fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

Övrigt

Partier