Förtroendevalda i Ekerö

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ekström Ingegerd M Vice ordförande 1
Börjesson Kjell-Erik C Ledamot 2
Jönsson Mikaela KD Ordförande 3
Vakant L Ledamot 4
Melin Ulla MP Ledamot 5
Björk Desirée Ö Ledamot 6
Rugland Timgren Beatrice SD Ledamot 7
Becker Stig repr Representant 8
Dahlstrand Henrik repr Representant 9
Lillman Michael repr Representant 10
Magnusson Bertil repr Representant 11
Hildebrand Carina repr Representant 12
Lack Anette repr Representant 13
Revdal Kent repr Representant 14