Förtroendevalda i Ekerö

Nämnder (10 st)

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige samt genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Namn
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Gemensam familjerättsnämnd
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Tekniska nämnden
Valnämnd
Överförmyndare