Förtroendevalda i Ekerö

Nämndernas utskott och beredningar (10 st)

Nämnderna utser utskott och beredningar. Utskotten och beredningarn förbereder de ärenden som ska vidare upp i nämnderna.