Förtroendevalda i Ekerö

Nämndernas utskott och beredningar (9 st)

Nämnderna utser utskott och beredningar. Utskotten och beredningarn förbereder de ärenden som ska vidare upp i nämnderna.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens planutskott
Arvodesutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens individutskott
Byggnadsnämndens beredning
Miljönämndens beredning
Tekniska nämndens beredning