Förtroendevalda i Ekerö

Kommunfullmäktige (3 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt som har stor betydelse för Ekeröborna.