Förtroendevalda i Ekerö

Rådgivande organ (3 st)

De kommunala råden fungerar som forum för ömsesidig information inom sina respektive verksamhetsområden. De fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.