Förtroendevalda i Ekerö

Christina Blom Andersson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-527 25 61 (mobil)
08-723 25 61 (arbete)

E-post:
christina.blom.andersson@politik.ekero.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga vigselförrättare Vigselförrättare 2019-01-22 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnd 1:e v. ordförande 2018-12-21 - 2020-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 1:e v. ordförande 2018-12-21 - 2020-12-31
Socialnämndens individutskott Ordförande 2018-12-21 - 2020-12-31