Förtroendevalda i Ekerö

Ove Wallin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-318 09 20 (mobil)

E-post:
ove.wallin@politik.ekero.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga vigselförrättare Vigselförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse 1:e v. ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v. ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 1:e v. ordförande 2020-01-01 - 2022-12-31
Näringslivsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnd Ledamot 2018-12-21 - 2020-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2018-12-21 - 2020-12-31
Socialnämndens individutskott Ersättare 2019-12-18 - 2020-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31